Privacybeleid

Voor je ligt de privacy verklaring van Bureau Loopbaanadvies ICT. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Bureau Loopbaanadvies ICT.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Bureau Loopbaanadvies ICT

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Bureau Loopbaanadvies ICT. Bureau Loopbaanadvies ICT is een loopadvies bureau dat zich richt op het begeleiden en coachen van ICT professionals op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Bureau Loopbaanadvies ICT verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Bureau Loopbaanadvies ICT, neem dan gerust contact op.

Privacy@loopbaandadvies-ict.nl | 06 10 297 641 | Postbus 75 | 6700 AB Wageningen | KVK Nr. 80200796.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Bureau Loopbaanadvies ICT. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Bureau Loopbaanadvies ICT via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

Analytics

De website van Bureau Loopbaanadvies ICT verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Bureau Loopbaanadvies ICT ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

Antagonist

De e-mail van Bureau Loopbaanadvies ICT wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de website van Bureau Loopbaanadvies ICT zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Bureau Loopbaanadvies ICT, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Bureau Loopbaanadvies ICT via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, eventuele bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Bureau Loopbaanadvies ICT of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweetrapsverificatie.

Bij deze tweetrapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Bureau Loopbaanadvies ICT. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Bureau Loopbaanadvies ICT privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Bureau Loopbaanadvies ICT vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Bureau Loopbaanadvies ICT. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Bureau Loopbaanadvies ICT. 

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Bureau Loopbaanadvies ICT opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Bureau Loopbaanadvies ICT al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bureau Loopbaanadvies ICT vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Bureau Loopbaanadvies ICT niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Bureau Loopbaanadvies ICT jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@loopbaanadvies-ict.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Bureau Loopbaanadvies ICT verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Bureau Loopbaanadvies ICT via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Bureau Loopbaanadvies ICT de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Bureau Loopbaanadvies ICT met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Bureau Loopbaanadvies ICT behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Bureau Loopbaanadvies ICT dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Bureau Loopbaanadvies ICT te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. Privacy@loopbaandadvies-ict.nl | 06 10 297 641 | Postbus 75 | 6700 AB  Wageningen  | KVK Nr. 80200796. Bureau Loopbaanadvies ICT.